ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την agrafa   
Πέμπτη, 01 Αύγουστος 2013 10:05

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Κερασοχωρι, 31/07/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11377

Ταχ.Δ/νση Κερασοχώρι

Τ.Κ.:36071

Τηλ.: 2237351300

Φαξ: 2237351313

 

ΠΡΟΣ:     Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. κ. Βουλευτή Ν. Ευρυτανίας

2. κ. Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ευρυτανίας

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού

4. Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ»

5. Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 04η η του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χρήστος Δημητρόπουλος

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 04/08/2013

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 11377/31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

Θέμα 1ο. : «Έγκριση Πρακτικών 17ης  συνεδρίασης έτους 2013»

Θέμα 2ο. : «Κατάργηση τηλεφωνικών γραμμών Ο.Τ.Ε.» (Εισηγητής: κ. Κοφίνη Αναστασία)

Θέμα 3ο. : «Ανανέωση αδείας λειτουργίας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - κινητής Καντίνας» (Εισηγητής: κ. Κοφίνη Αναστασία)

Θέμα 4ο. : «Έγκριση 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού και τροποποίηση σύμβασης του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»» (Εισηγητής: κ. Κοφίνη Αναστασία)

Θέμα 5ο. : «Παραχώρηση Διαμορφωτήρα γαιών» (Εισηγητής: κ. Φεγγούλη Βασιλική)

Θέμα 6ο. : «Διαγραφή τελών» (Εισηγητής: κ. Φεγγούλη Βασιλική)

Θέμα 7ο. : «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού 2013 από 01-01-2013 έως 31-03-2013» (Εισηγητής: κ. Φεγγούλη Βασιλική)

Θέμα 8ο. : «Αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων» (Εισηγητής: κ. Φεγγούλη Βασιλική)

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Τάτσης Δημήτριος Δήμαρχος

2. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος,

3. κ. Μπακούσης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος,

4. κ. Κοφίνη Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος,

5. κ. Βελαέτης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος,

6. κ. Παπαδήμος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος,

7. κ. Κακός Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος,

8. κ. Διώτη Όλγα Δημοτική Σύμβουλος,

9. κ. Φεγγούλη Βασιλική Δημοτική Σύμβουλος,

10. κ . Τσιώλης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος

11. κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος,

12. κ. Κατσιφός Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος,

13. κ. Τσιάμης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος,

14. κ. Κίτσιος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος,

15. κ. Τόλης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος,

16. κ. Τελώνης Λεωνίδας Δημοτικός Σύμβουλος,

17. κ. Γεωργίου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος,

18. κ. Παπαθανάσης Απόστολος Δημοτικός Σύμβουλος,

19. κ. Κατσιάδας Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος,

20. κ. Γκορόγιας Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος,

21. κ. Μάκκας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος,

22. κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος Δημοτικός Σύμβουλος,

23. κ. Φουρλίγκα Κλεάνθη Δημοτική Σύμβουλος,

24. κ. Φούκας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος,

25. κ. Σβερώνης Ταξιάρχης Δημοτικός Σύμβουλος,

26. κ. Χαλιμούρδας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος,

27. κ. Βούρτσας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος,

28. κ. Κωστούλας Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγράφων,

29. κ. Κόκοτος Ευθύμιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ανατολικής Φραγκίστας,

30. κ. Αθανασίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βαλαώρας,

31. κ. Γερονίκου Αλίκη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βούλπης,

32. κ. Παρθένης Ιωάννης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βραγγιανών,

33. κ. Γκούρας Σταύρος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας,

34. κ. Κολοκύθας Ευθύμιος  Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δυτικής Φραγκίστας,

35. κ. Ιωάννου Γεώργιος (Γάκιας) Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Επινιανών,

36. κ. Πέτσας Γεώργιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κέδρων,

37. κ. Πλατής Ταξιάρχης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου,

38. κ. Νταλλής Φώτιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λεπιανών,

39. κ. Παπαροϊδάμης Αθανάσιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λημερίου,

40. κ. Κατσιάδας Επαμεινώνδας Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιθοχωρίου,

41. κ. Μπαλωμένος Παύλος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαράθου,

42. κ. Κολοκώτσιος Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου,

43. κ. Μώκα Δήμητρα Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νέου Αργυρίου,

44. κ. Καραγιάννη Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας,

45. κ. Κοντοβάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου,

46. κ. Τσιούνης Λάμπρος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς,

47. κ. Μπαστάνης Ελευθέριος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου,

48. κ. Γκιόλιας Αθανάσιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τοπολιάνων,

49. κ. Μπατσούλας Πέτρος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου,

50. κ. Τσιτσικάος Χρήστος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τροβάτου,

51. κ. Τάκης Χρήστος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου,

52. κ. Μαντής Παντελής Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης,

53. κ. Μπλέντζος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Δάφνης,

54. κ. Καραντζιούνης Δημήτριος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής,

55. κ. Γρανίτσας Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαραθία,

56. κ. Σκόνδρας Νικόλαος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαυρομμάτας,

57. κ. Ρεσίτης Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σιβίστας

58. κ. Κωστίκος Βασίλειος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Τριδένδρου,

59. κ. Καρανίκας Ηλίας Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χρύσως